ЛТ Ламарина T8

Ник-Ми предлага изработка и монтаж на висококачествена ЛТ Ламарина T8