ЛТ Ламарина T50 Plus

oбща ширина: 1110мм
ефективна ширина: 1060мм
дебелина: 0,5-0,7мм
дължина: макс. 12лм

Свържете се с нас

oбща ширина
1110мм
ефективна ширина
1060мм
дебелина
0,5-0,7мм
дължина
макс. 12лм